خدمات ما

در این بخش خدماتی که پدیسار انفورماتیک به مشتریان خود ارایه می کند فهرست می شود.

هر سرویس برای معرفی شدن باید دارای شرایط زیر باشد:

  • یک عنوان روشن و ساده داشته باشد
  • شرحی به اندازه یک تا حداکثر سه خط داشته باشد

توجه کنید که آیین نگارش، شیوایی و کوتاهی جمله ها بسیار مهم هستند.

اگر املای نادرست یا نادرستی های دستوری در جمله ی شما باشد خواننده شما را جدی نمی گیرد. لازم نیست وسواسی باشید اما قدری سختگیری در درست نوشتن، خوانندگان را به دقت و نکته سنجی شما مطمئن می سازد

عکس، فیلم، انیمیشن، نمودار از خدمات قابل ارایه به مشتریان بسیار چشمگیر و موثر است.

هر چند آلبوم که بخواهید